Tърси в пари:

Основни лихвени проценти ДЦК използвани за бенчмарк
  % дата
САЩ
FED FUNDS 0.00 - 0.25 16.12.2008
DISC 0.50 16.12.2008
EВРОЗОНА
REPO 0.75 11.07.2012
DEPO 0.00 11.07.2012
LEND.FACILITY 1.50 11.07.2012

Mеждубанкови депозити

купува продава
Депозити в лв., 1 месец, % 0.00 0.00
Депозити в лв., 3 месеца, % 0.00 0.00
Депозити в лв., 6 месеца, % 0.00 0.00
Депозити в лв., 1 година, % 0.00 0.00
  Доходност на падежа

Междубанкови ставки
  текуща,
%
промяна,
б.т.
СОФИБОР 3 м. 28 дек. 0.000 0.000

Ценни метали

тeкуща промяна
Злато, тройунция 1069.56 -0.56% ПОНИЖАВАНЕ
Сребро, тройунция 13.95 -2.80% ПОНИЖАВАНЕ

Selected data supplied by Reuters Limited